Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Graffiti_[1]

graffiti

Graffiti on a train in GreeceImage via WikipediaMερικές φωτογραφίες απο graffiti στην Αθήνα, στο μπλογκ μου Somewhat Blogthing.

Reblog this post [with Zemanta]